Mail: info@richscores.com   M: +31 6 2124 8619

-Terug-

ExcelCaseStudy
Voorbeeld business case in Excel (liquiditeitsbegroting)

 

    1. Een organisatie gaat een contract aan met een coach die een contract krijgt voor een aantal uur per week, wetende dat de belasting door de weken in het jaar heel erg wisselt. Van bijna 0 in sommige maanden tot wel 60 uur per week in de piek. Beiden willen graag een eenvoudige manier om op een aantal vooraf gedefinieerde taken uren te kunnen schrijven en daarmee te monitoren of de coach inderdaad een juist aantal uren contract heeft (niet teveel en niet te weinig). Het bestuur vraagt zich af of het gemiddeld aantal uur per week klopt en de coach wil natuurlijk betaald krijgen naar de uren die hij erin stopt. Bovendien moet hierover netjes aan een 3e partij worden gerapporteerd. Een eenvoudig Excel model geeft niet alleen de coach de mogelijkheid per week eenvoudig zijn uren bij te houden, het geeft de vereniging ook de gelegenheid door het jaar heen te monitoren of het geplande aantal uren in lijn is met het aantal gerealiseerde uren.
    2. Twee bedrijven besluiten samen een nieuw bedrijf op te zetten. Van beide bedrijven is bekend welke uitgaven er door het jaar worden gedaan, welke diensten worden verkocht en met welke marge. De vraag is met welk startkapitaal het nieuwe bedrijf moet starten en hoe gevoelig dat is voor winstmarges, betalingstermijnen en een aantal grote kostenposten in het jaar. De directies van de 2 bedrijven willen niet teveel geld op de bank apart zetten, maar ook niet met de nieuwe B.V. in betalingsproblemen komen. In Excel is een liquiditeitsmodel opgezet, waar kan worden getoond wat er per week aan geld inkomt en uitgaat. Tevens is daar een bepaalde toevalligheid ingebouwd. Soms komt een factuur later of wordt er minder dan gemiddeld verkocht en eenmalige kosten (een machine die gemiddeld eens per jaar stuk gaat) kunnen in elke maand vallen. Tenslotte zijn er knoppen gemaakt om te simuleren wat er gebeurt als bv betalingstermijnen veranderen dan wel bruto marges groter of kleiner worden. Op deze wijze hebben de directies hun kapitaalbeslag kunnen optimaliseren
    3. De boekhouding van een winkel wordt grotendeels door vrijwilligers gerund. Hoewel alles keurig wordt bijgehouden, mist men soms het overzicht en de mogelijkheid om bepaalde kruis controles uit te voeren. Hoe kunnen ze controleren dat alles op de kassa is aangeslagen. Wanneer moeten ze meer actie gaan voeren om de verkopen op te krikken, omdat het weekgemiddelde ten opzichte van vorig jaar wel erg achter blijft. Door het toevoegen van (sub-)totalen per week en per kwartaal, het structureren en uitlijnen van bestaande spreadsheets en het aanbrengen van een aantal alarmbellen (als het totaal op sheet 1 niet klopt met het totaal in sheet 2, is er iets mis) heeft de organisatie nu prima overzicht en kan er actie worden ondernomen als dat nodig is.

-Terug-