Een sportevenement is niet alleen de wedstrijd

NL Sportevenementenland boekpresentatieOp maandag 22 september werd tijdens de SPORTNEXT Live Sessie “Nederland Sportevenementland?!” gesproken over het Brancherapport Sportevenementen in Nederland van het Mulier Instituut dat op diezelfde dag werd gepresenteerd. Een van de centrale thema’s was de veranderende eisen aan grote evenementen. Eisen die impliciet of expliciet vanuit de maatschappij worden gesteld wanneer geld beschikbaar wordt gesteld. En donoren als bedrijven en overheden die dat op hun beurt vertalen in voorwaarden voor subsidiëring of sponsoring. En wie betaalt bepaalt, dus organisatoren gaan mee in de eis dat het niet alleen om de 2×45 minuten of de 4×100 estafette mag gaan. We “doen” evenementen alleen nog maar met bijbedoelingen en dat werd gevat in het woord “legacy” of nalatenschap in goed Nederlands. Wat laat een groot sportevenement na?

The Fever of Expectations

De verwachtingen zijn onverminderd hoog. Elementen als trots, participatie, gezondheid en economie gaan allemaal een boost krijgen van de organisatie van een WK of EK in Nederland is de algemene verwachting. Helaas blijken die verwachtingen wanneer er met een klinische en analytische blik naar gekeken wordt, maar deels waargemaakt te worden. Er is vaak wel een tijdelijke opleving in trots, maar die ebt ook weer weg. De aandacht voor de sport neemt tijdelijk toe en beweegt latente sporters (die in het verleden al actief zijn geweest) er soms toe de stick weer op te pakken (of de schoenen weer onder te binden, of de zwembroek weer aan te trekken), maar de doelgroepen waar weinig wordt gesport kunnen niet worden bewogen (!) om actiever te worden. Er zijn verschillen per sector, regio en moment. Kortom, er is niet zonder meer een causale relatie.

De verschijning van CLO’s (Chief Legacy Officers) laat zien dat alleen organisatoren zich realiseren dat integratie van het legacy vraagstuk bij evenementen-organisatie wat hen betreft de weg voorwaarts is naar de zo gewenste succesvolle en langdurig maatschappelijke impact van sportevents. De positieve kant van legacy, zogezegd.Roblox Hack No Survey No Download

Legacy is ook wat je onbedoeld achterlaat

Naast de beoogde positieve effecten die met de organisatie van grote sportevenementen verwezenlijkt moeten worden, is er nog een aspect aan legacy wat aandacht verdient. De ongewenste effecten van evenementenorganisatie. Wat laat je na, maar dan letterlijk: onbenutte infrastructuur, vele vliegtuigkilometers, afval, kortom de belasting op de omgeving. Hoe voorkom je dat Olympische parken spooksteden worden, hoe ga je verstandig om met reiskilometers, welke maatregelen kun je treffen om de milieu-impact te minimaliseren? Ook die aspecten behoren tot het takenpakket van een CLO en vroegtijdige herkenning helpt de impact op de omgeving te minimaliseren. De rol van een CLO is zo’n eenvoudige nog niet.

Sponsormogelijkheden

Hoe ingewikkeld het ook is om legacy te borgen, elke moeilijkheid opent ook weer mogelijkheden. Een sponsorship met de NS voor vrij reizen, een bedrijf dat kunstgrasvelden reinigt waardoor die velden langer meegaan, studentenhuisvesting in het Olympisch dorp: het zijn zomaar wat gedachten die opkomen.

Sportevenement 2.0

Op de SPORTNEXT Live Sessie werd één ding duidelijk. Met alleen een evenement organiseren ben je er niet. Je moet een festivalbeleving creëren en nadenken over legacy om daadwerkelijk de impact te realiseren die je wenst. Dat hoort allemaal bij het sportevenement 2.0, naast de veelal vlekkeloze en opzienbarende staaltjes van organisatiekunst waar o.a de WK Hockey en WK Roeien blijk van gaven. In dat opzicht is Nederland er al meermaals in geslaagd de wereld te verbazen en daadwerkelijk een evenement 2.0 op de kaart te zetten.

Meer info? Kijk hier.

 

About the author: Richard_Admi