Sportontbijt: de economische impact van Sport en de kansen op mogelijkheden

SportontbijtApril2014De paradox

Op donderdag 17 april 2014 organiseerde Sport & Zaken het eerste Sportontbijt van 2014. Thema was de economische impact van sport. Bij alle getallen die er over werden gepresenteerd, word je alleen maar in je overtuiging bevestigd dat sport een enorme markt is, ondanks de geluiden dat bonden het moeilijk hebben en de blijken daarvan. Waar zit hem die schijnbare discrepantie dan in? Waarom hebben enerzijds sommige instituties als het gevolg van teruglopende subsidies, verminderde sponsorinkomsten en lagere Lotto gelden het zo moeilijk, maar vormt tegelijkertijd de sport als onderdeel van de economische productie zo’n belangrijk onderdeel (1% van het BBP)?

De sportbeleving verandert

Kennelijk verandert de vraag, veranderen geldstromen (volgens recent onderzoek daalt in Nederland de hoogte van de sponsorbudgetten licht, wereldwijd blijft die echter stabiel. Wel opvallend is de verschuiving richting maatschappelijke sponsoring (28%) en sportsponsoring (18%)). Tegelijkertijd verandert de populatie en kan niet anders worden gesteld dan dat de sportwereld volop in beweging is. En dat kan bedreigend overkomen. Niemand wordt er vrolijk van als de subsidies van NOC*NSF afnemen en als gevolg daarvan mensen op bondsbureaus moeten worden ontslagen. En elke club baalt van dalende ledenaantallen en het uitblijven van een hoofdsponsor.

Zie de kansen en grijp die

Maar tegelijkertijd is er -alleen al in Nederland- een enorme besteding aan sport die nog altijd wordt gedaan door de consument. Maar die wil daar wel eigentijdse diensten voor hebben. Het is de kunst om die mogelijkheden te zien. Om creatief na te denken over nieuwe business modellen en daar geldschieters voor te interesseren. Kijk bijvoorbeeld naar de toekomst van de sport, de enorme groei van o.a. het vrouwenvoetbal en de mogelijkheden die dat biedt.

Om gestructureerd te komen van idee tot business case, van plan tot realisatie is het handig de plannen gedegen door te rekenen in een aantal scenario’s en je daarbij vragen te stellen als

  • wat is de markt?
  • wat zijn de parameters waar je rekening mee moet houden?
  • welke investeringen moeten er worden gedaan?
  • welke inkomsten zijn er te verwachten (en hoe kunnen we dat een handje helpen)?

Dat vergt de combinatie van een commerciële blik en analytische vaardigheden. Geïnteresseerd wat RichScores daarbij kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

About the author: Richard_Admi