Ik houd van modellen

ModelWie niet, zul je misschien denken. Een aantal verschillende modellen goed bekijken, wat je gezien hebt eens goed met elkaar doorspreken, om nog weer eens wat alternatieven te overwegen. Het lijkt één grote droom. Maar er zijn meer modellen waar ik warm van word. Waar ik steeds maar over wil praten en die ik van alle kanten wil evalueren. En dat zijn rekenmodellen die de toekomstige werkelijkheid proberen te bevatten, omdat die nu eenmaal niet anders na te bootsen is.

Creëer een betrouwbaar beeld om problemen te voorkomen

Maar ook de plannenmaker en de investeerder zouden gek moeten zijn van modellen, de rekenmodellen wel te verstaan. Zij zien zich vaak geconfronteerd met een aantal mogelijkheden, waarvan moeilijk te overzien is wat nou de “beste” is. En dus wordt er op irrationele gronden besluiten genomen, waarvan dan later blijkt dat het veel meer geld kost dan verwacht. Of het is helemaal niet duidelijk wat nou de beste is. Alternatieven die een veel betere service bieden worden niet meegenomen, waardoor er uiteindelijk wel een goedkoop product staat, maar waar dan geen markt voor blijkt te zijn. Geld weg, bedrijf failliet. Terwijl met een goed rekenmodel (of business case met een duur woord) en degelijk business case management wel die nieuwe sportaccommodatie succesvol van de grond komt, de locatie van een nieuw topsportcentrum ook goed bereikbaar is met het OV of de lage bezettingsgraad van een nieuw indoorcentrum niet direct tot problemen leidt, omdat er in de ingroeimodellen rekening mee was gehouden.

5 stappen in goed Business Case Management

0. Bepaal de beginsituatie – het 0-scenario
Niet voor niets stap 0 en niet stap 1. De nul-situatie, het uitgangspunt. Wat is de situatie als er niets gebeurt. Wat zijn dan de kosten of hoeveel opportunity wordt er dan gemist?

1. Brainstorm over een (beperkt) aantal alternatieven
Welke mogelijke scenario’s zie je voor je? Welke mogelijkheden zijn er? Laat je niet beperken, maar wees wel realistisch in het bepalen van alternatieven

2. Bepaal KPI’s
Tegen welke meetlat wil je de scenario’s aanleggen om te bepalen of ze “goed” zijn? Eigenlijk komt het er altijd op neer dat dat een afweging is tussen service en kosten, tegenwoordig misschien soms aangevuld met een 3e dimensie en dat is de maatschappelijke verantwoorde dimensie.  Probeer die 3 dimensies uit te drukken in indicatoren die aangeven hoe het met de kosten, service en de  mvo-component gesteld is.

3. Modelleer en presenteer aan de hand van KPI’s (key performance indicatoren)
Laat de rekenaars hun werk doen en kijk kritisch naar de uitkomsten van het modelleerwerk. Is het logisch? Als het aantal extra m2  voor een sportcentrum in een van de alternatieven op 0 wordt gezet, zie je dan weer het 0-scenario terug?

4. Besluit
Kies voor een scenario op basis van goed doordachte scenario’s en de KPI’s die uit het model naar voren komen.

Spelen met modellen, je krijgt er nooit genoeg van

Ook nieuwsgierig geworden hoe je kunt spelen met modellen? En wat ze kunnen betekenen voor de beslissing die jij binnenkort moet nemen en waar je van wakker ligt, omdat die toekomst zich zo verdraaid lastig laat voorspellen. Neem gerust contact met me op!

About the author: Richard_Admi